Eski Yehova Şahitleri içi buluşma

Yehova Şahitleri, Kadiyaniler, Bahaîler ve Şii fırkalarının geneli, Sebataistler bunlara örnek olarak verilebilir. Bugün İŞİD taife-i mensuru hadisine dayanarak kafa ve baş koparıyor. Reşad Halife '19 mucizesi' üzerinden yeni bir fırka türetmiştir. Yehova kelimesinin aslı 'Yahve'dir. Galat olarak Yehova şeklinde kullanılmaktadır. Yahve İsraillilerin milli ilahlarının adıdır. Örgüt önceleri 'Russel' tarikatı adıyla çalışmasını sürdürüyordu. 26.7.1931 tarihinde tanrının şahitleri anlamında olan 'Yehova şahitleri' adıyla kendilerini göstermeyle başlamışlardır. “İsrail topluluğu Musa`nın yanından ayrıldı.Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı`nın yapımı, hizmeti ve kutsal giysiler için RAB`be armağan getirdi. Kadın erkek herkes istekle geldi, RAB`be her çeşit altın takı, broş, küpe, yüzük, kolye getirdi. RAB`be armağan ettikleri bütün takılar altındı.”-Çıkış 35 ... Batıda, ileriye 11. yüzyıldan eski katedral okulları üniversiteler ... Dahil olmak üzere diğer Hıristiyan din Üniteryen Evrenselcilik, Yehova Şahitleri, ... Adventistleri Yedinci Gün diğerleri haftalık bazda uymayan iken Cumartesi günü buluşma. Evlilik işlerini de ihmal etmeyen kitabım, Allah'ın varlığından, ahirete imana, Yehova Şahidliği'nden özel hallere kadar ortalama beşyüz konuyu kapsıyor. Son sa­hifelerindeki güzel sözleri de ayrıca ilave ettim. Şimdi kitabı okuyunca, 'Keşke bu kadar alıntıya yer vermeseydim' dedim. Yehova’nın Şahitleri. Dil seçin Türkçe Oturum A ... Petrus ve Yuhanna kaçarken muhtemelen eski başkâhin Hanna’nın evinin yakınlarında durdular. İsa sorgulanmak için önce oraya götürülmüştü. ... Kutsal Kitapta bu etkileyici buluşma sırasında İsa ile Petrus arasında neler geçtiği anlatılmaz. Sevgili Efendisini ... Yehova Şahitleri ise bölgeye yerleş­ mek için faaliyetlerine hızlı bir biçimde devam etmekte­ dirler. .. b. Çuvaşlar: Rusya Federas}oou içerisinde alan Çuvaşistan'da yaşayan ... Bu ağacın genişliğinin ardındaki sır sudur. Boab ağacının odunu sünger gibi yumuşaktır, liflidir ve muazzam miktarda sıvı depolayacak kapasitededir. Muson yağmurlarından su emdikten sonra bir boab ağacının gövdesinde gözle görülür bir genişleme olur. Kurak dönemde ise ağaç yavaş yavaş eski haline geri döner. Petrus soğuk geceyi ateşin önünde geçiren bazı köleler ve hizmetçilerle birlikte avluda kaldı. Onlar, içeride devam eden duruşma için eve girip çıkan yalancı şahitleri izliyorlardı (Markos 14:54-57; Yuhanna 18:15, 16, 18). Petrus’u avluya alan kız, ateşin ışığında onu daha iyi görebildi. Bu adamı tanıyordu! Açıkçası orada gördüklerim katolisizm konusundaki düşüncelerimi değiştirmeye başladı. Ben de birkaç yıl sonra Yehova Şahitleri’ne katıldım. Dindarlık konusunda giderek radikalleştiğimi düşünüyorsun değil mi? Ama öyle olmadı. İşte bugün, 15 yıl sonra bir ateistim.

La Turca en Guatemala