Beordrat skoluniformer är en ekonomisk börda för föräldrar